Du er her:
  • Brev
    Registrant: JOHAN [LUDVIG NIELS HENRIK] VIBE
    Leveår: 1840–97
    Kort beskrivelse: norsk jurist, forfatter og teatermann.
1865 juridisk embetseksamen. 1866–71 delvis fullmektig, delvis selvstendig sakfører i Egersund og Kvitseid i Telemark. 1872 kopist i revisjonsdepartementet. Våren og sommeren 1877 på stipendreise i Tyskland, Østerrike, Ungarn og Italia. 1877–79 artistisk direktør ved Christiania Theater. Levde deretter som publisist i Kristiania. Publiserte 1862 Dyrskue : original Vaudeville i 1 Act. 1861 medredaktør av Samfunds-Blade, grunnla 1862, sammen med Olaf Skavlan og Johan Hegermann Schønheyder, vittighetsbladet Vikingen, der han 1862–64 skrev de fleste artiklene, utgav 1866 Literairt Tidsskrift, som utkom med bare ett nummer og som bl.a. inneholdt En Dag hos Braaten : Lystspil i 1 Act, og redigerte samme år dagbladet Norge fra 3. april til bladets opphør 18. april. Omtalte Brand både i Norge (nr. 1) og i Literairt Tidsskrift (183–207). Publiserte 1875 Alexander Møllers Erindringer (opprinnelig trykt som føljetong i Morgenbladet 1872) og 1876 Bjørnstjerne Bjørnson og den nyere norske Poesi. Opptrådte i riksrettstiden (1882–84) som folketaler på høyres side. 1879–89 medarbeider i Aftenposten. I slutten av 1880-årene formann i den norske journalistforening og 1886–96 medlem av styret for den norske turistforening. Publiserte bl.a. Nogle Bemærkninger i Anledning af Naturalismen (1884, opprinnelig trykt i Aftenposten), «Henrik Ibsen som Forfatter af Nutidsdramaer» (Vidar 1887), «Norska literaturen» i artikkelen «Norge» i Nordisk familjebok (1887) (NF 1. utg. 11, 1380–88) og en anmeldelse av Fruen fra havet på Christiania Theater i Aftenposten 1889 nr. 97 og 98 (HFL).
 
Mottaker avKommentar
3/3 1875  
 
Omtalt iKommentar
F. Bætzmann 17/6 1877  
F. Hegel 23/8 1877  
H. Lassen 2/11 1877  
F. Hegel 2/8 1878  
H. Holst 2/11 1878  
G. Heiberg 2/4 1884