Du er her:
  • Brev
    Registrant: CHRISTOPHER [LORENTZ] DUE
    Leveår: 1827–1923
    Kort beskrivelse: norsk tollkasserer.
1845–58 ansatt ved Grimstad tollbod. Ble trolig kjent med Ibsen 1846 og var sammen med Ole Schulerud Ibsens nærmeste venn i Grimstad. Sørget som Grimstad-korrespondent for Christiania-Posten for den første offentliggjøring av noen Ibsen-tekst da diktet «I Høsten» ble trykt under pseudonymet Brynjolf Bjarme 28. september 1849. Besørget også avskriften av Catilina som Schulerud hadde med seg til Kristiania. 1858 undertollbetjent i Kristiansund, 1859–68 i Trondheim. 1862–65 medlem av styret for Throndhjems Theater (T. Berg 1975). 1868–72 overtollbetjent i Farsund. 1876–1904 tollkasserer i Levanger. Redaktør og medarbeider i Trondhjems Adresseavis (Melbye 1977–82; St. Olav). Dues Erindringer fra Henrik Ibsens ungdomsaar ble 1909 utgitt av Ibsen-Komiteen i Grimstad.
 
Mottaker avKommentar
22/12 1888  
9/5 1892  
1/10 1899  
 
Omtalt iKommentar
O. Schulerud 15/10 1849  
O. Schulerud 5/1 1850  
O. Schulerud 10/2 1850