Du er her:
  • Brev
    Registrant: OLE [JØRGENSEN] RICHTER
    Leveår: 1829–88
    Kort beskrivelse: norsk jurist, redaktør og politiker.
1852 juridisk embetseksamen. Ble kjent med Ibsen i studietiden og var en tid forlovet med Laura Svendsen (senere Gundersen). Studerte 1855–56 i Storbritannia og Frankrike. 1856–59 og 1860–61 redaktør av Aftenbladet sammen med Ditmar Meidell. Fra 1861 advokat og gårdbruker på slektsgården på Inderøy i Trøndelag. 1866 gift i Storbritannia med Charlotte Wakeford Attree (1830–85). Fra 1876 byfogd i Trondheim. 1862–78 stortingsmann. Tilhørte på Stortinget den moderatliberale gruppering som også omfattet Johannes Steen, Ludvig Daae og en tid Johan Sverdrup. 1878–84 norsk-svensk generalkonsul i London. Ved utnevnelsen av Sverdrups venstreregjering ble han juni 1884 norsk statsminister i Stockholm. Møtte Ibsen i Stockholm september 1887. Etter konflikter med Sverdrup, Bjørnsons offentliggjøring av et privat brev fra Richter og en mer og mer isolert stilling fikk Richter 6. juni 1888 avskjed som statsminister. 15. juni skjøt han seg i ministerhotellet i Stockholm, etter å ha gjort et mislykket forsøk på å ta sitt eget liv allerede 29. mai (NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
9/3 1885  
26/9 1885