Du er her:
  • Brev
    Registrant: LAURA [SOFIE COUCHERON] f. Svendsen GUNDERSEN
    Leveår: 1832–98
    Kort beskrivelse: norsk skuespillerinne.
1850–98 ved Christiania Theater, i begynnelsen som den eneste norske i personalet. Ble her hele sin karriere, med unntak av september 1870 – februar 1872, da hun var ved Det norske Theater, Møllergaden under Bjørnson. Gift 1864 med Sigvard Gundersen (Jensson 1981; K&E 1, 325). Spilte 1850 Blanka i Kjæmpehøien, 1856 først Signe, siden Margit i Gildet paa Solhoug, 1861 og 1877 Hjørdis i Hærmændene paa Helgeland, 1864 Margrethe og 1873 Fru Ragnhild i Kongs-Emnerne, 1869 Selma i De unges Forbund. Stod 1867, sammen med andre skuespillere fra Christiania Theater, for den første oppførelsen av Brand da fjerde akt ble uroppført 14. april i Studentersamfundets Theater (Morgenbladet 13. mai 1867). Spilte 1873 Svanhild i Kjærlighedens Komedie, 1875 tittelrollen i Fru Inger til Østraat og 1879 Frøken Bernick i Samfundets Støtter. Spilte 1888 Sigrid i Kongs-emnerne (i Bjørn Bjørnsons regi) og 1889 Ellida Wangel i Fruen fra havet. Gjestespilte september 1885 på Bergens Nationale Scene, bl.a. som Hjørdis i Hærmændene på Helgeland og i tittelrollen i Fru Inger til Østraat (Wiers-Jenssen & Nordahl-Olsen 1926, 185–86). Ved Christiania Theater spilte hun mars 1893 Aline i Bygmester Solness og januar 1897 sin siste Ibsen-rolle, fru Borkman i John Gabriel Borkman. Da Bygmester Solness gikk som festforestilling 21. mars 1898, i anledning Ibsens 70-årsdag, spilte ikke Laura Gundersen, hun fremførte i stedet prolog av Lorentz Dietrichson. Døde 25. desember samme år (Blanc 1906; Rep.base).
 
Mottaker avKommentar
4/1 1875  
[mars/april 1888]  
21/5 1888  
8/3 1895  
30/8 1895  
20/3 1896  
 
Omtalt iKommentar
J.P. Andresen 12/5 1870  
M. Thoresen 4/6 1870  
H. Lassen 24/10 1872  
H. Lassen 14/11 1872  
Christiania Theater 1/12 1874  
L. Josephson 4/1 1875  
S. Gundersen [4/1 1875]  
H. Holst 21/11 1878  
Christiania Theater 16/11 1879  
H. Schrøder 14/11 1884  
H. Schrøder 2/1 1887  
H. Schrøder 16/1 1887  
A. Larsen 21/11 1888  
H. Schrøder 6/12 1888  
H. Schrøder 27/12 1890  
S. Gundersen 2/7 [1891]  
M. Grønvold 2/7 [1891]  
Ukjent [16/1 1893]