Du er her:
  • Brev
    Registrant: NILS VOGT
    Leveår: 1859–1927
    Kort beskrivelse: norsk pressemann.
1881 juridisk embetseksamen. 1882 redaksjonssekretær i Morgenbladet, 1894 Christian Frieles etterfølger som sjefredaktør. Under unionskrisen 1905 bidro Vogt til Høyres oppslutning om Christian Michelsens regjering og unionsoppløsningen. 1892–98 og 1906–09 formann i Den konservative Presses Forening, 1910–12 første formann i Norsk Presseforbund. Ibsen vakte hans interesse for teater, og Vogt bidro til en kulturell reorientering av Morgenbladet. I Morgenbladet skrev han under signaturen -8- om premieren på Rosmersholm på Christiania Theater (13. april 1887, nr. 189), «Kvinderne i ‹Bygmester Solness›» , om Ragna Nielsens tale i Studentersamfundet (17. januar 1893, nr. 27), bokanmeldelse av Lille Eyolf (15. desember 1894, nr. 695), bokanmeldelse av John Gabriel Borkman (24. desember 1896, nr. 787) og om oppsetningen på Christiania Theater (26. januar 1897, nr. 46), om Gildet paa Solhaug på Christiania Theater (7. desember 1897), om Vildanden på Det kongelige Theater og Brand på Dagmarteatret i København i anledning 70-årsfeiringen (6. april 1898), bokanmeldelse av Når vi døde vågner (21. desember 1899, nr. 906) og om oppsetningen på Nationaltheatret (7. februar 1900, nr. 80), om Peer Gynt (4. mars 1902) og Vildanden på Nationaltheatret (5. april 1904). 1898 bad Ibsen Vogt om å følge ham på hans reise til Danmark, skildret av Vogt i «Paa reise med Henrik Ibsen» (Samtiden 1906, 329–34) (Halvorsen 1901; Ibsen-bibliografien; NBL 2. utg.; Pettersen 1928).
 
Mottaker avKommentar
31/12 1894  
5/1 1898  
9/1 1898  
7/6 1899  
2/4 1900  
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 26/7 1895