• Brev
    Registrant: [JOHAN] NORDAHL [BRUN] ROLFSEN
    Leveår: 1848–1928
    Kort beskrivelse: norsk forfatter, lesebokutgiver og skolemann.
Helt fra barneårene i Bergen var han preget av Bjørnson, særlig av hans ideer om folkeutdannelse og -opplysning. Rolfsen stilte prinsippet om at undervisningsinnholdet måtte formidles i en fortellende form, opp mot puggingen i den gamle skole. 1870–72 lærer ved Aars og Voss’ skole i Kristiania, 1873–76 medbestyrer ved frøken Falsens pikeskole i Kristiania. 1872 og 1874–75 studieopphold i København. 1877–78 elevinstruktør og estetisk konsulent ved Bergens Nationale Scene. 1879–81 i utlandet for å studere dramaturgi og litteratur, især i Wien og København. Publiserte 1874 Under Sneen, en samling av vers og prosa, og 1876 den første i en rekke samlinger Læsning for Børn : af Zacharias Topelius. Skrev 1877 om Samfundets støtter i Bergensposten nr. 246, 248, 250 og 256. Utgav 1880 skuespillet En Valkyrie, som ble satt opp på flere teatre både i Norge og Danmark. 1882–88 i Bergen, der han var lærer ved Hambros skole. Utgav 1886 sammen med Henrik Jæger Norske Digtere : en Anthologi med Biografier og Portrætter af norske Digtere fra Petter Dass til vore Dage. Overtok mars 1887 styret av Bergens Nationale Scene, der hans lokale komedie Nordlandstrompeten ble en stor suksess samme vår (Wiers-Jenssen & Nordahl-Olsen 1926, 214–16). Etter et opphold i København bosatte han seg 1890 i Kristiania. Utgav 1890 eventyrkomedien Svein Uræd, oppført med musikk av Ole Olsen på Christiania Theater samme år. Utgav 1892–95, med økonomisk støtte av forlegger Jacob Dybwad, Læsebog for folkeskolen (5 b.), senere utgitt i en rekke utgaver og opplag. Hyppig foredragsholder i Kristiania Arbejderakademi i 1890-årene. Redaktør av Norge i det nittende Aarhundrede (1900, 2 b.) (HFL; NBL; NBL 2. utg).
 
Mottaker avKommentar
21/7 1885  
14/4 1887  
19/4 1887  
17/5 1887  
21/3 1891  
6/10 1893  
 
Omtalt iKommentar
B.E. Bendixen 20/6 1877  
F. Hegel 18/11 1886  
Ukjent 29/4 1894  
Stortinget [mai 1895]  
Ukjent [10/10 1895]