Du er her:
  • Brev
    Registrant: JACOB DYBWAD
    Leveår: 1823–99
    Kort beskrivelse: norsk bokhandler.
Ledet fra 1852 bokhandelen og forlagsforretningen Dybwad A/S i Kristiania, som ble en av landets største. Overtok 1864 utgivelsen av Illustreret Nyhedsblad etter Jonas Lie (K&E 1, 311). 1853–96 medlem av styret i Den norske Bokhandlerforening (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 5/10 1866  
M. Birkeland 5/10 1866  
F. Hegel 2/3 1872  
Stortinget 13/6 1888