• Brev
    Registrant: [INGEBRET] MOLTKE MOE
    Leveår: 1859–1913
    Kort beskrivelse: norsk folklorist.
Sønn av Jørgen Moe. Fortsatte farens arbeid med folkeeventyrene, og ble 1886 utnevnt til professor i «norsk Folkesprog med Forpligtelse til ogsaa at foredrage norsk Folketradition». Arbeidet for tilnærming mellom landsmål og riksmål (NBL).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent [16/1 1893]  
Ukjent 29/4 1894  
Ukjent [10/10 1895]  
Ukjent 11/9 1896  
Odelstinget 10/2 1897  
Nikolai 2. [juni 1899]