• Brev
    Registrant: LORENTZ HOLAN
    Leveår: 1841–90
    Kort beskrivelse: norsk skolestyrer.
Publiserte 1874 utdrag fra Henrik Heltbergs etterlatte arbeider om latinsk grammatikk (HFL 2, 623; Norske Studenter 1893).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 3/9 1873