Du er her:
  • Brev
    Registrant: HENRIK [ANTON SCHIØTT] HELTBERG
    Leveår: 1806–73
    Kort beskrivelse: norsk skolestyrer.
Studerte filologi, uten å ta embetseksamen. 1843–46 lærer ved Nissens latin- og realskole. Grunnla deretter en toårig latinskole for eldre elever (den såkalte studentfabrikken) som dimitterte en rekke kjente personer til universitetet, blant dem Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Jonas Lie og A.O. Vinje. Døde 2. mars 1873 (NBL).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 3/9 1873