• Brev
    Registrant: KNUD [PLESNER] IBSEN
    Leveår: 1797–1877
    Kort beskrivelse: norsk kjøpmann, Henrik Ibsens far.
Sønn av skipper og kjøpmann Henrich Henrichsen Ibsen (1765–97) og Johanne Cathrine Plesner (1770–1847). Knud Ibsens mor giftet seg 1798 på ny, denne gang med skipper Ole Paus. Knud vokste opp med sine halvsøsken på Paus’ gård Søndre Rising i Gjerpen. Gift 1825 med Marichen Altenburg. De fikk seks barn, hvorav den eldste døde 1 ½ år gammel, like etter at Henrik ble født. Flyttet 1831 inn i Altenburggården, som var beheftet med betydelig gjeld og som Knud kjøpte av sin svigermor. Drev lokalhandel og gjorde i begynnelsen av 1830-årene gode forretninger. De økonomiske omstillingene i Skien sammen med gjeld på virksomhetene etter svigermoren skapte imidlertid økonomiske vansker. 1833 kjøpte han Erlands Venstøp i Gjerpen, dit familien flyttet 1835. Forsøkte 1836–43 uten hell å bli ansatt i tollvesenet og måtte livnære seg av ulike jobber. 1843 flyttet familien tilbake til Skien, til et hus på Snipetorp som var eid av halvbrødrene Henrik Johan Paus, Christian og Christopher Blom Paus. Knud Ibsen hadde gode inntekter så sent som 1846–48, men fra begynnelsen av 1850-årene raknet det. Bodde i ulike omganger hos venner, men hans halvbrødre ser ikke ut til å ha tatt seg av ham. Døde i Skien 24. oktober 1877 (Nygaard 2013, 107, 112–15, 133–36, 143, 147–48).
 
Omtalt iKommentar
J.C. Preus 7/12 1846  
Oscar 1. 12/7 1850  
Karl 15. 10/3 1863  
B. Bjørnson 9/12 1867  
H. Stousland 26/9 1869  
C. Paus 18/11 1877  
G. Brandes 21/9 1882