Du er her:
  • Brev
    Registrant: CHRISTIAN [CORNELIUS] PAUS
    Leveår: 1800–79
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann.
Sønn av Ole Paus og Johanne Cathrine Plesner; halvbror av Knud Ibsen og fetter av Marichen Ibsen. Henrik Ibsens onkel. 1825 juridisk embetseksamen. 1822 kopist, 1826 fullmektig i marinedepartementet, 1836 fogd i Lister, 1847–74 byfogd i Skien. 1862–63, 1864 og 1868–69 konstituert amtmann i Bratsberg. 1848 og 1857–60 stortingsrepresentant (Lindstøl 1914–15, b. 1).
 
Mottaker avKommentar
18/11 1877  
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 21/9 1882