• Brev
    Registrant: KNUD [HVEBORG/WEBERG] NERGAARD
    Leveår: ca. 1802–55
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann (Digitalarkivet 2005, Gravlagde i Bergen 1816–1886).
1847–54 sorenskriver i Nordhordland. Fra august 1850 medlem av styret for Det norske Theater i Bergen og sammen med D.C. Danielssen styrets ledende kraft til 1854 (Blytt 1907; HU 19, 477; Lorentzen 1949, 71).
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 24/6 1852