Du er her:
  • Brev
    Registrant: DANIEL CORNELIUS DANIELSSEN
    Leveår: 1815–94
    Kort beskrivelse: norsk lege, naturforsker og politiker.
Begynte 1839 i Bergen sine grunnleggende studier av spedalskhet. Skrev også en rekke zoologiske avhandlinger og var fra 1850 knyttet til Bergens Museum, fra 1864 som preses. 1845 medstifter av det litterære selskapet Foreningen af 22. December, som Ibsen ble medlem av 1855 (M. Meyer 1971, 126). Deltok 1850 i grunnleggelsen av Det norske Theater i Bergen og var frem til 1855 medlem og formann i styret. Skrev i to år anonyme teateranmeldelser i Bergensposten, 1855 om Fru Inger til Østeraad og 1856 om Gildet paa Solhoug (HFL 2, 135; Rudler 1983, 105–07). Stortingsmann for Bergen 1859–60, 1862–63, 1864 og 1871–76 (Anker 2, 34; NBL; NBL 2. utg.). Bidro 1865 til pengeinnsamlingen for Ibsen, arrangert av Bjørnson, Dunker o.a. (Modalsli 2001, 96).
 
Mottaker avKommentar
18/11 1857  
26/2 1875  
 
Omtalt iKommentar
J. Sverdrup [22/11 1859]  
Ukjent [oktober 1891]