• Brev
    Registrant: KRISTIAN [MANDRUP] ELSTER
    Leveår: 1841–81
    Kort beskrivelse: norsk forfatter og forstmann.
Måtte oppgi offisersutdannelse pga. svakt syn, og oppnådde heller ikke å bli student. Skrev sagaskuespillene Fra Fjorden (1860), Audun Hugleikson og Eystein Meyla (1863). Bare det siste ble oppført – på Christiania Theater 13. august 1863, mens Ibsen var litterær rådgiver. Deltok 1860 også på prøver som skuespiller samme sted, men uten å debutere. 1867–68 i Tyskland for å utdanne seg til forstmann. Etter 1869 bosatt i Kristiania, der han var medarbeider i Aftenbladet og Norsk Folkeblad og en tid sterkt preget av den Grundtvig-Bjørnsonske folkelighet og folkehøyskolebevegelse. Virket i Aftenbladet 1869–71, særlig som teaterkritiker. Hevdet at en ny realistisk diktning var i ferd med å bryte gjennom, og mottok 1869 et rosende brev fra G. Brandes (NBL). I Aftenbladet skrev Elster 1869 nr. 241, 247 og 281 om De unges Forbund og 1873 nr. 270 om Kejser og Galilæer. 1873 rapporterte han i Aftenbladet fra G. Brandes’ forelesninger i København om «Den romantiske Skole i Tyskland» . 1873–81 forstmann med bopel i Trondheim. Publiserte 1877 «Solskyer» i Nordisk Tidskrift og 1879 romanen Tora Trondal. Farlige Folk utkom posthumt 1881, samme år et utvalg fortellinger ved A. Kielland under tittelen Solskyer (HFL).
 
Mottaker avKommentar
21/1 1860  
25/3 1880  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 21/4 1881