Du er her:
  • Brev
    Registrant: JOACHIM [HEIBERG] WELHAVEN
    Leveår: 1820–78
    Kort beskrivelse: norsk skuespiller og oppleser, ingeniør og litterat.
Bror av J.S. Welhaven. Var i 1840-årene bokhandlermedhjelper i Danmark, deltok 1848 som frivillig i den dansk-tyske krig. Fikk 1851 tilbud om engasjement ved Det norske Theater i Bergen, sannsynligvis uten å motta det. Spilte 1856 ved Christiania Theater og 1858 ved Kristiania Norske Theater, men oppnådde trolig ikke engasjement noen av stedene. Ble heller ikke opptatt ved teaterskolen i Trondheim 1860, til tross for Ibsens anbefaling. Reiste en tid rundt og gav opplesningsaftener med brorens dikt (Jensson 1981).
 
Omtalt iKommentar
O.K. Lysholm 18/4 1860