Du er her:
  • Brev
    Registrant: JENS PETER JACOBSEN
    Leveår: 1847–85
    Kort beskrivelse: dansk forfatter.
Leste fra 1868 til magisterkonferens i naturhistorie med botanikk som hovedfag, samtidig som han studerte litteratur med en gruppe jevnaldrende. Skrev i begynnelsen lyrikk, men fikk ikke diktene utgitt og ble 1869 avvist også av G. Brandes. (De aller fleste dikt ble utgitt først etter hans død og fikk stor innflytelse på både dansk og tysk lyrikk fra 1890-årene: Både Stefan George og Rainer Maria Rilke oversatte Jacobsen, og Arnold Schönberg komponerte musikk til hans Gurresange.) Presenterte 1870–71 den darwinistiske evolusjonsteori for et bredere publikum og fikk kontrakt med F. Hegel om oversettelse av Darwins hovedverker, Om Arternes Oprindelse (1871–72) og Menneskets Afstamning (1874–75). Dette arbeidet etablerte en allianse med Brandes-brødrene, og 1872 var Jacobsen med på å grunnlegge Literaturselskabet som organiserte G. Brandes’ støttespillere i striden etter Brandes’ forelesninger 1871–72. Publiserte samme år novellen «Mogens» i Nyt dansk Maanedsskrift. 1873 gullmedalje for en avhandling om ferskvannsalger. Fra juni 1873 på reise fire måneder i Tyskland, Østerrike og Nord-Italia, hvor han fra Dresden (mens Ibsen var i Wien) reiste i følge med E. Brandes. Ved hjemkomsten fikk han konstatert uhelbredelig lungetuberkulose. Publiserte 1874 i Det nittende Aarhundrede de to første kapitler av en roman, fullført 1876 under tittelen Fru Marie Grubbe : Interieurer fra det syttende Aarhundrede, som ble en umiddelbar suksess. 1877/78 med stipend fra Det Anckerske Legat ved kurstedet Montreux-Cherneux. Mai–oktober 1878 i Danmark. Reiste deretter til Roma, der han 1878/79 bodde i Via dei due Macelli og hadde omgang med bl.a. Ibsen. Ble våren 1879 alvorlig syk under et opphold i Napoli/Pompeii/Capri og reiste deretter tilbake til Danmark. Publiserte desember 1880 romanen Niels Lyhne og 1882 Mogens og andre Noveller. 1882 tildelt diktergasje. Bodde 1881–84 i København, der han 1881–82 hadde mye omgang med A. Kielland. Flyttet deretter til hjemstedet Thisted, der han døde 30. april 1885 (DBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 18/2 1879  
F. Hegel 10/3 1879  
F. Hegel 22/5 1879  
F. Hegel 16/1 1881  
F. Hegel 21/6 1882