• Brev
    Registrant: JOHAN LUDVIG ALSING
    Leveår: 1812–1902
    Kort beskrivelse: norsk jurist og embetsmann.
Fetter av A.M. Schweigaard (Aubert 1883, 219). 1837 juridisk embetseksamen. 1837–43 kontorist og fullmektig. 1844 overrettsprokurator i Trondheim. 1853 sorenskriver i Strinden og Selbo, 1856 i Gauldal, 1862–73 i Eidsvoll (St. Olav). Frem til teaterbygningen i Trondheim ble kjøpt opp av et aksjeselskap 1856, var Alsing trolig en av dem som administrerte driften av bygningen.
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 6/3 1856  
Det norske Theater 14/3 1856