Du er her:
  • Brev
    Registrant: ANTON MARTIN(IUS) SCHWEIGAARD
    Leveår: 1808–70
    Kort beskrivelse: norsk jurist, sosialøkonom og politiker.
Dimittert til universitetet fra Skiens latinskole, der han gikk sammen med P.A. Munch, og avla 1828 artium med beste karakter i alle fag. 1832 juridisk embetseksamen. Deltok sammen med Welhaven og Birch-Reichenwald i bruddet med Studentersamfundet, stiftelsen av Studenterforbundet og utgivelsen av tidsskriftet Vidar. Fra 1835 ved universitetet, fra 1840 som professor i statsøkonomi og statistikk. 1842–69 stortingsmann. Ble embetsstandens ledende stortingspolitiker og en drivkraft i den liberalistiske, økonomiske moderniseringspolitikk. 1864 advarte han sterkt mot en politikk som kunne føre Norge og Sverige inn i krig (NBL). Ibsen skrev 1860 studentenes «Sang ved Prof. Schweigaards 25-Aars Jubilæum» (Illustreret Nyhedsblad nr. 21).
 
Omtalt iKommentar
Den Gyldendalske Boghandel 5/3 1871