• Brev
    Registrant: [JOHAN PETER] JULIUS HOFFORY
    Leveår: 1855–97
    Kort beskrivelse: dansk fonetiker og oversetter.
Født i Århus, i en slekt av ungarsk opprinnelse. 1878 cand.mag. i nordisk filologi. En episode på en fest i Studenterforeningen 1874, der han fremsa Fadervår på sin hjemlige dialekt, vakte stor offentlig oppmerksomhet; den ble bl.a. kommentert i riksdagen og gjorde at Hoffory ble frosset ut i Danmark. Han reiste til Tyskland, vendte 1883 tilbake for å ta doktorgrad, men fikk ikke et professorat han var funnet best kvalifisert til. 1886 ble han dosent, 1887 ekstraordinær professor i nordisk filologi og almen fonetikk ved universitetet i Berlin. Publiserte språkvitenskapelige og litteraturhistoriske arbeider. Utgav sammen med P. Schlenther Holbergs Dänische Schaubühne (1888, 2 b.), med en avhandling av Hoffory om «Holberg’s Komödiendichtung» , og Eddastudien (1889). Skrev om «Henrik Ibsen i Berlin» i Tilskueren 1888, 61–70. Grunnla Nordische Bibliothek på forlaget S. Fischer og oversatte og utgav som første nummer i denne serien Die Frau vom Meere (1888). Hadde fra 1889 store psykiske problemer (DBL; Salmonsen).
 
Mottaker avKommentar
4/2 1887  
8/11 1887  
9/2 1888  
26/2 1888  
14/5 1888  
27/9 1888  
16/11 1888  
9/12 1888  
17/12 1888  
21/12 1888  
25/12 1888  
14/2 1889  
26/3 1889  
23/4 1889  
17/5 1891  
 
Omtalt iKommentar
J. Elias 28/2 1888  
M. Bernstein 25/10 1888  
S. Lautenburg 30/11 1888  
A. Larsen 11/1 1889  
Su. Ibsen 5/3 [1889]  
R. Schmidt 25/3 1890  
J. Elias 19/11 1890  
J. Elias 27/11 1890  
J. Elias 30/11 1890  
J. Elias 11/1 1891  
Felix Bloch Erben 5/3 1891  
M. Grube [mars 1891]  
A. Larsen 2/6 1891  
E. Steinen 20/6 1891  
R. Schmidt 31/8 1892  
J. Elias 1/11 1892