Du er her:
  • Brev
    Registrant: JOHAN HERMAN THORESEN
    Leveår: 1832–1914
    Kort beskrivelse: norsk embetsmann, Susanna Ibsens bror.
Sønn av H.C. Thoresen og hans andre hustru Sara Margrethe Daae. 1854 juridisk embetseksamen. 1855 kopist i armédepartementet, 1857 i justisdepartementet. Samme år ansatt blant de første av Stortingets stenografer, 1862–71 medutgiver av Storthings-Efterretninger og 1865–69 medredaktør av Storthingstidende. 1865 fullmektig i justisdepartementet, 1871–75 byråsjef samme sted. Tok seg av Ibsens pengesaker i Kristiania under hans opphold i utlandet. 1875–81 sorenskriver i Øvre Telemarkens østfjeldske Sorenskriveri (Hjartdal, Seljord og Tinn) med bopel i Hjartdal. 1875 gift med Marie Antoinette Olsen. 1881 assessor i Kristiania byrett, 1884 ekstraordinær assessor i Høyesterett, 1891 ordinær assessor i Høyesterett (HFL).
 
Mottaker avKommentar
18/7 1864  
20/9 1866  
29/5 1869  
6/7 1869  
18/7 1869  
1/8 1869  
2/8 1869  
24/9 1869  
17/12 1869  
8/3 1870  
3/10 1870  
21/11 1870  
25/12 1870  
13/1 1871  
13/5 1871  
26/6 1871  
3/8 1871  
22/2 1872  
1/5 1872  
26/6 1872  
27/9 1872  
30/12 1872  
27/3 1873  
9/6 1873  
4/10 1873  
10/11 1873  
12/12 1873  
21/11 1874  
14/2 1875  
10/3 1875  
28/3 1875  
21/5 1875  
26/8 1875  
18/9 1875  
6/2 1876  
21/9 1876  
3/1 1877  
10/10 1877  
9/3 1881  
2/1 1891  
 
Omtalt iKommentar
B. Bjørnson 16/9 1864  
B. Bjørnson 28/1 1865  
M. Birkeland 5/10 1866  
B. Bjørnson 28/12 1867  
F. Hegel 14/12 1869  
K. Bomhoff 22/1 1871  
H.J. Jensen 17/9 1871  
F. Hegel 26/9 1871  
F. Hegel 29/9 1871  
M. Birkeland 10/10 1871  
M. Birkeland 28/10 1871  
Christiania Theater 12/1 1872  
J. Bravo 16/2 1872  
M. Birkeland 9/4 1872  
J. Bravo 27/4 1873  
F. Hegel 6/10 1873  
F. Hegel 24/11 1873  
F. Hegel 2/12 1874  
L.L. Daae 4/2 1875  
F. Hegel 20/2 1875  
A. Sinding-Larsen 22/5 1875  
F. Hegel 2/8 1875  
N. Lund 24/8 1875  
E. Stang 19/10 1875  
F. Hegel 1/12 1881  
F. Hegel 23/10 1882  
Si. Ibsen 20/7 1884  
F. Hegel 18/10 1884  
Su. Ibsen 26/1 1895  
Su. Ibsen 16/2 1895  
Su. Ibsen 12/3 1895  
Su. Ibsen 23/3 1895  
Su. Ibsen 13/4 1895  
Si. Ibsen 30/5 1897