Du er her:
  • Brev
    Registrant: HANS CONRAD THORESEN
    Leveår: 1802–58
    Kort beskrivelse: norsk prest.
Far til Susanna Ibsen. 1825 teologisk embetseksamen. Virket 1826–43 på Sunnmøre, fra 1828 som prost på Herøy. Tok seg her av Ivar Aasens første utdannelse. 1836 og 1839 valgt til stortingssuppleant, 1842 til representant fra Romsdals amt (HFL). Fra 1843 sogneprest i Korskirken i Bergen. Hans første hustru Marie Dorothea Sophie Münster (1803–27) døde i barselseng, og der var ingen barn fra dette ekteskapet. Med sin andre hustru Sara Margrethe Daae (1806–41) hadde Thoresen fem barn, blant dem Susanna. I sitt tredje ekteskap med Magdalene Kragh hadde han fire barn (Lampe 1895–96, b. 1, 91).
 
Omtalt iKommentar
P. Botten-Hansen 17/4 1857  
J. Gamborg [16/6 1858]  
Karl 15. 10/3 1863  
J.H. Thoresen 21/9 1876  
K. Bjørnson 23/9 1884