• Brev
    Registrant: JOHANNA EMILIA f. Palmén VASENIUS
    Leveår: 1853–1942
    Kort beskrivelse: finsk bibliotekar- og forfatterhustru.
Datter av visepresident i Senatet, friherre Johan Philip Palmén. 1881 gift med Valfrid Vasenius (SKB 10, 376).
 
Omtalt iKommentar
V. Vasenius 25/9 1884