Du er her:
  • Brev
    Registrant: [GUSTAF] VALFRID VASENIUS
    Leveår: 1848–1928
    Kort beskrivelse: finsk bibliotekar og forfatter.
Fra 1871 ekstraordinær amanuensis, 1877–90 amanuensis ved universitetsbiblioteket i Helsingfors. 1873 magister. 1879 doktorgrad på avhandlingen Henrik Ibsens dramatiska diktning i dess førsta skede. 1880–87 dosent i estetikk og litteraturhistorie. Utgav en rekke kildepublikasjoner, artikler og litteraturhistoriske arbeider, bl.a Lärobok i Sveriges och Finlands litteraturhistoria (1886) og en rekke bidrag til tidsskriftet Valvoja 1881–98 (Carpelan 1903). Utgav 1880 Henrik Ibsens tragedi «Et dukkehjem» og 1882 Henrik Ibsen : ett skaldeporträtt og skrev om En folkefiende i Nordisk Tidskrift 1883, 53–66 og i Valvoja 1883, 28–31 (HFL 3, 61, 74). I anledning Ibsens død skrev Vasenius i Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap och politik (1906, 483–502) og i Valvoja (1906, 447–66) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
30/3 1880  
28/6 1880  
[7/7 1880]  
25/9 1884  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 6/11 1879  
L. Passarge 22/12 1881  
F. Hegel 18/12 1882  
F. Hegel 21/2 1883  
F. Hegel 18/10 1884  
F. Hegel 18/11 1886