• Brev
    Registrant: JENS [DANIEL CAROLUS] LIEBLEIN
    Leveår: 1827–1911
    Kort beskrivelse: norsk egyptolog.
Etter tidlig å ha arbeidet med emner fra norsk historie vendte han seg i 1860-årene mot egyptologi med det mål å etterspore den europeiske sivilisasjons opphav. Studieopphold i Berlin, Paris, Torino, London og Leiden. Fra 1866 amanuensis ved Universitetsbiblioteket og fra 1867 i tillegg universitetsstipendiat. 1868 i Stockholm for å ordne og beskrive den egyptiske avdeling i nasjonalmuseet. 1866–68 utgiver av månedsskriftet Norden. Var 1869 sammen med Ibsen Norges representant ved Suezkanalens åpning og skrev om reisen i Morgenbladet 1869 nr. 291, 307, 336, 348, 354 og 1870 nr. 174 (Anker 2, 47). Lieblein anmeldte 1858 Hærmændene paa Helgeland i Morgenbladet nr. 119. 1866 ble Brand anmeldt i hans tidsskrift Norden I, 287–97, muligens av ham selv (HFL 3, 39, 45). 1876–1911 ekstraordinær professor i egyptologi. 1877–78 utgav Lieblein sammen med J.E. Sars Nyt norsk Tidsskrift (HFL; NBL 2. utg.). Medlem av den sakkyndige komiteen som 1897 underkjente Sigurd Ibsens kompetanse for professorat i sosiologi.
 
Omtalt iKommentar
S.A. Hedlund 30/12 1869  
J. Bravo 26/1 1870  
O. Demirgian 23/11 1870  
O. Knorring 10/5 1871  
J. Bravo 13/5 1871  
Kirke- og undervisningsdep. 24/2 1872  
Nikolai 2. [juni 1899]