Du er her:
  • Brev
    Registrant: HENNING [JUNGHANS] THUE
    Leveår: 1815–51
    Kort beskrivelse: norsk klassiskfilolog og litteraturhistoriker.
Fetter av Henning Junghans Bie (GBH 700). Født og oppvokst i Grimstad. Skal der ha lært engelsk av Georgiana Crawfurd, som Ibsen senere lånte bøker hos. 1840 filologisk embetseksamen. Fikk 1841 universitetsstipend og reiste til København, der han 29. september var en av 7 opponenter ex auditorio ved S. Kierkegaards disputas for magistergraden, og der han ble venn med bl.a. O. Lehmann og C. Ploug. Reiste 1842 på ny til utlandet og kom november 1842 til Roma, der han den vinteren var eneste nordmann i den skandinaviske koloni. Reiste våren 1843 i Sør-Italia sammen med vennen M.J. Monrad og oppholdt seg sammen med ham i Paris vinteren 1843–44. Var 1844–48 bestyrer ved Arendals middel- og realskole, og på denne tid en aktiv amatørskuespiller i Grimstad. Publiserte 1846 Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske, tilligemed en Exempelsamling af den svenske Literatur og med æsthetiske og literaturhistoriske Oplysninger (826 s.). I bokens første avdeling er stoffet ordnet etter litterær genre, i den andre etter forfatternes fødselsår, fra Holberg til Thue selv, og med den første norske presentasjon av Kierkegaard. Utgivelsen ble fulgt av en skarp polemikk mellom Thue og Rolf Olsen (som ikke var representert). 1848 lektor i gresk filologi ved universitetet etter L. Vibe. Reiste mai 1850 til utlandet for sin helses skyld, men døde i Tyskland (NBL).
 
Omtalt iKommentar
H.Ø. Blom [desember 1859]