• Brev
    Registrant: [OLE] HENRIK [BENEDICTUS] OLRIK
    Leveår: 1830–90
    Kort beskrivelse: dansk maler og billedhugger.
Fra 1844 ved kunstakademiet i København. I 1850-årene særlig virksom som portrettmaler, med bestillinger fra bl.a. kongehus og adel, dessuten innenfor religiøst maleri, genre-, historie- og landskapsmaleri, som portrettegner for Illustreret Tidende, tegner av bokbind og leverandør av tegninger og modeller til kunstindustrielle gjenstander. 1871 medlem av kunstakademiet. Flere opphold i utlandet, bl.a. i Roma 1878–79 med stipend fra Det Anckerske Legat (Bricka; DBL). Malte 1879 både Henrik og Sigurd Ibsen i Roma (Schulerud 1978, 89, 151).
 
Omtalt iKommentar
M. Grønvold 9/3 1879  
F. Hegel 25/2 1886