• Brev
    Registrant: HANS [MATTHIAS ELISÆUS] ROSS
    Leveår: 1833–1914
    Kort beskrivelse: norsk språkforsker.
Videreførte Ivar Aasens arbeid med å undersøke norske dialekter, fra 1877 med stipend fra Stortinget (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888