• Brev
    Registrant: HILDUR ANDERSEN
    Leveår: 1864–1956
    Kort beskrivelse: norsk pianistinne og musikkpedagog.
Datter av Oluf Martin Andersen og Annette Fredrikke Sontum, søster av Aksel Arstal, kusine av Christian Sontum. Studerte fra 1882 ved konservatoriet i Leipzig. Debuterte 1886 i Kristiania som solist i Robert Schumanns klaverkonsert i a-moll. 1887–90 studier hos Theodor Leschetizky i Wien. Etablerte seg som en av Norges fremste pianistinner etter Erika Nissen og Agathe Backer Grøndahl. 1899–1907 særlig aktiv som kammermusiker. Ble en høyt verdsatt klaverpedagog, som også la vekt på å formidle kunnskap om musikk og dens historiske bakgrunn. Bl.a. holdt hun grundige gjennomganger av Wagners operaer, som hun også oversatte til norsk (NBL; NBL 2. utg.). Andersen fikk et nært forhold til Ibsen etter hans hjemkomst til Kristiania 1891. Da han døde, satt hun på en stor korrespondanse og annet materiale, som hun ødela store deler av (jf. innledningen, under Ibsen som brevskriver, brevgenren og brevmaterialet). Andersen døde ugift.
 
Mottaker avKommentar
[1891/92]  
7/1 1893  
5/10 [1893]  
22/10 1893  
15/1 1895  
19/9 1895  
 
Omtalt iKommentar
W. Schønberg [1891/92]  
C. Sontum [1894]  
F. Due 7/2 1897  
E. Brandes 1/3 1899  
O. Borchsenius 5/3 1899  
E. Brandes 16/4 1899