Du er her:
  • Brev
    Registrant: AKSEL [KRISTIAN ANDERSEN] ARSTAL
    Leveår: 1855–1940
    Kort beskrivelse: norsk geograf og skolemann.
Bror av Hildur Andersen. 1876 teologisk embetseksamen. Deretter lærer i Kristiania og på Kongsberg. Fra 1881 ved Kristiania Handelsgymnasium, fra 1904 som overlærer. Studerte geografi og geografiundervisning, bl.a. gjennom flere stipendreiser til ulike europeiske land. Fra 1907 foreleser i geografi ved universitetet, der han 1915 ble konstituert, 1919 fast ansatt som dosent i faget. Skrev en rekke lærebøker i geografi, dessuten en mengde artikler i aviser og tidsskrifter om bl.a. litterære og vitenskapelige emner (NBL; NBL 2. utg. 1, 69).
 
Mottaker avKommentar
14/12 1896  
8/11 1897  
 
Omtalt iKommentar
W. Schønberg [1891/92]  
H. Andersen 5/10 1893