• Brev
    Registrant: GEORG [CHRISTIAN] SIBBERN
    Leveår: 1816–1901
    Kort beskrivelse: norsk diplomat og politiker.
1837 juridisk embetseksamen. 1840 kammerjunker. Fra samme år i utenriksdepartementets tjeneste, med flere utenlandsopphold. I forbindelse med kong Karl 15.s rekonstruksjon av regjeringen 1858 ble Sibbern norsk statsminister i Stockholm. 30. november 1861 søkte han avskjed etter uenighet med sin tidligere venn og allierte Birch-Reichenwald om håndteringen av stattholderstriden. Da Birch-Reichenwald selv måtte gå av, kom Sibbern tilbake, og var 16. desember 1861 – oktober 1871 norsk statsminister i Stockholm, mens Birch-Reichenwalds etterfølger F. Stang ledet Kristiania-avdelingen. Arbeidet 1864 sammen med Stang for å holde Sverige-Norge utenfor den dansk-tyske konflikt og for å motstå skandinavistenes agitasjon for et forenet Norden. Ønsket derimot å utvikle det unionelle fellesskapet med Sverige, og gikk av da revisjonsforslagene fra den norsk-svenske unionskomité led nederlag i Stortinget våren 1871. 1871 trakk han seg tilbake til sitt gods Værne kloster i Rygge. 1878–84 norsk-svensk minister i Paris. Førte 1880 forhandlinger med Oscar 2. om å overta som statsminister etter F. Stang, men stilte betingelser kongen ikke ville akseptere. Var igjen på tale som norsk statsminister i Stockholm 1884, i en regjering ledet av Ole Jacob Broch, men denne ble aldri dannet. Søkte samme år avskjed og flyttet til Stockholm. Etter hustruens død 1885 igjen bosatt på Værne kloster (NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
15/4 1866  
2/6 1866  
22/3 1883  
 
Omtalt iKommentar
M. Birkeland 4/5 1866  
B. Bjørnson 5/5 1866  
F. Hegel 21/5 1866  
F. Hegel 22/8 1866  
F. Hegel 2/11 1866  
F. Hegel 16/2 1871  
L. Dietrichson 2/3 1871  
Kirke- og Undervisningsministeriet (dansk) 6/6 1871