• Brev
    Registrant: GUSTAF [AXEL KNUT] HAMILTON
    Leveår: 1831–1913
    Kort beskrivelse: svensk sosialøkonom og politiker.
1861 professor ved universitetet i Uppsala, etter 1862 ved universitetet i Lund. Ble sterkt påvirket av skandinavismen i sin studietid og ble redaktør av Nordiska nationalföreningens (1864) tidsskrift Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur, som utkom fra april 1866 (SBL). C. Rosenberg anmeldte her 1866 Brand og 1869 De unges Forbund (HFL 3).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 21/5 1866  
F. Hegel 14/3 1869  
C. Rosenberg 13/1 1870