• Brev
    Registrant: [FREDERIK] LUDVIG VIBE
    Leveår: 1803–81
    Kort beskrivelse: norsk klassiskfilolog og skolemann.
1831 lektor i gresk filologi, 1838 professor. I 1830-årene forsvarte han de klassiske språks stilling som dannelsesfag mot angrepet fra realistene, særlig fra A.M. Schweigaard. Under inntrykk av de klassiske studiers svekkelse tok han 1848 avskjed fra universitetet og overtok som rektor ved Kristiania Katedralskole. Kjempet her på vikende front mot avskaffelse av latinsk stil og den økende vekt på realfag og moderne språk, og hadde et konfliktfylt forhold til lærerne L. Kr. Daa og K. Knudsen. 1844–48 medlem av direksjonen for Christiania Theater. Gav 1869 ut en oversettelse av Aischylos’ Prometheus i Lænker, dedisert til Det kgl. danske Videnskabernes Selskab (NBL). Ifølge Koht er Vibe den sannsynlige forfatter av den ene av to avisanmeldelser av Catilina, i Christiania-Posten 16. mai 1850 (jf. HIS 1k, 44).
 
Omtalt iKommentar
A. Klubien 12/9 1870