• Brev
    Registrant: ERIK [WILHELM] AF EDHOLM
    Leveår: 1817–97
    Kort beskrivelse: svensk offiser, hoffembetsmann og teatersjef.
Offiser ved kongens livgarde, 1838 dessuten ordonnansoffiser hos Karl 14., 1857 adjutant hos Oscar 1. og 1859 adjutant hos Karl 15. 1865 oberst i hæren. 1866 hoffmarskalk. 1866–81 første direktør for hoffkapellet og Kongl. Theatrarne. Tilhørte Karl 15.s nærmeste krets og var 1869–72 tjenestegjørende førstehoffmarskalk med bolig på slottet. Ble som teatersjef kritisert for å sette opp lette, publikumsvennlige stykker, men lyktes i første omgang med å få teateret på fote økonomisk. Hadde særlig fremgang med operaen og den franske komedie, men satte også opp Shakespeare og introduserte i slutten av 1860-årene Bjørnson og Ibsen på Kongl. Dramatiska Theatern. Oversatte selv en del franske stykker. Utdrag av hans dagbøker er utgitt 1944, 1945, 1948 (SBL).
 
Mottaker avKommentar
31/12 1869  
1/12 1874  
10/3 1875  
13/5 1875  
11/6 1875  
30/10 1875  
1/11 1875  
3/12 1875  
15/12 1877  
24/3 1878  
23/5 1878  
3/1 1880  
21/1 1880  
 
Omtalt iKommentar
J.H. Thoresen 6/7 1869  
F. Hegel 19/7 1869  
M. Thoresen 4/6 1870  
L. Dietrichson 2/3 1871  
F. Hegel 10/3 1875  
E. Stjernström 3/6 1875  
F. Hegel 17/6 1875  
Kongl. Theatrarne 30/8 1883