• Brev
    Registrant: ÉMILE ZOLA
    Leveår: 1840–1902
    Kort beskrivelse: fransk forfatter.
Fremste representant for den naturalistiske roman som etter mønster av den eksperimentelle vitenskap satte seg som mål å forklare menneskelivet ut fra arvebiologiske og miljømessige faktorer. Utgav 1867 Thérèse Raquin og 1871–93 den 20 bind store romanserien Les Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire, som bl.a. omfatter L’Assommoir (1877), Nana (1880), Au bonheur des dames (1883), Germinal (1885) og Le Rêve (1888) (SNL). 1888 anbefalte Zola André Antoine å sette opp Ibsen på Théâtre Libre. Jf. også under Alfred Dreyfus.
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 30/10 1888