Du er her:
  • Brev
    Registrant: ALFRED DREYFUS
    Leveår: 1859–1935
    Kort beskrivelse: fransk offiser.
1893 medlem av generalstaben. 1894 funnet skyldig i å ha solgt militære hemmeligheter til Tyskland og dømt til livsvarig deportasjon til Djevleøya utenfor Fransk Guyana. Etterretningssjefen i generalstaben forsøkte 1896 å gjenoppta saken, uten å lykkes, men saken ble nå kjent over hele Europa. Generalmajor Ferdinand Walsin-Esterhazy ble anklaget for å ha fabrikkert beviset mot Dreyfus, men ble frikjent 12. januar 1898. Dagen etter frikjennelsen offentliggjorde Émile Zola sitt brev «J’accuse» som gjentok anklagene mot Esterhazy, men som ledet til dom mot Zola. Saken skapte en dyp splittelse i hele det franske samfunn. 1899 ble Dreyfus på ny funnet skyldig, men straks etter benådet. 1906 fikk han full oppreisning (SNL). Bjørnson engasjerte seg fra november 1897 sterkt i Dreyfus-saken, og Grieg avslo 1899 en konsertinvitasjon til Frankrike i protest mot at dommen mot Dreyfus var blitt opprettholdt (Amdam & Keel 1993–99, b. 2, 372–78; Benestad & Schelderup-Ebbe 1990, 356–57).
 
Omtalt iKommentar
M. Prozor 5/12 1897