• Brev
    Registrant: ELIZABETH ROBINS
    Leveår: 1862–1952
    Kort beskrivelse: amerikansk-britisk skuespillerinne, forfatterinne og kvinnesaksforkjemper.
Startet sin karriere som skuespillerinne i USA, der hun bl.a. var ved Boston Museum Company. Giftet seg 1885 med skuespilleren George Richmond Parks. Han tok sitt liv 1887, og Robins ble året etter invitert av Ole Bulls enke Sara Bull (f. Thorp) til å besøke Norge og Lysøen utenfor Bergen. På hjemveien stoppet hun i London, og oppmuntret av bl.a. Oscar Wilde bestemte hun seg for å satse på en teaterkarriere der. Etter et par år uten særlig oppmerksomhet kom vendepunktet i møtet med Ibsens dramatikk. Juli 1889 spilte hun Martha Bernick i The Pillars of Society på Opéra Comique Theatre og januar 1891 fru Linde i A Doll’s House på Terry’s Theatre. Gjennombruddet kom da hun sammen med Marion Lea produserte og regisserte den første engelske oppsetningen av Hedda Gabler, med premiere på Vaudeville Theatre 20. april 1891 og med Robins som Hedda og Lea som Thea Elvsted. Oktober 1892 var hun med å sette opp A Doll’s House og Hedda Gabler på Theatre Royal i Brighton. Sammen med William Archer stod hun for en ny banebrytende oppsetning med den engelske premieren på The Master Builder på Trafalgar Square Theatre 20. februar 1893, der Robins selv spilte Hilde Wangel. Mars 1893 ble stykket overført til Vaudeville Theatre, og i slutten av mars ble det spilte på Theatre Royal i Brighton. Fra 29. mai til 10. juni 1893 hadde hun en Ibsen-Series på Opéra Comique Theatre med Hedda Gabler, The Master Builder, Rosmersholm, der Robins spilte Rebekka West, og fjerde akt av Brand, der hun spilte Agnes. I månedsskiftet november/desember 1894 spilte hun Hedda Gabler og The Master Builder i Gentlemen’s Concert Hall i Manchester (Manchester Independent Theatre Committee). November 1896 spilte hun Asta Allmers i Little Eyolf på Avenue Theatre, i en Ibsen-Echegaray abonnementsserie lansert av Robins og Archer for å fremme ikke-kommersielt, europeisk teater med utfordrende kvinneroller. Mai 1897 spilte hun Ella Rentheim i John Gabriel Borkman på Royal Strand Theatre, produsert av The New Century Theatre som var grunnlagt av Robins og Archer, og mars 1898 Hedda i Hedda Gabler på Fifth Avenue Theatre i New York, i den første oppsetning av stykket i USA (John 2007, 322–26; Rep.base). Robins deltok også i copyrightopplesningene arrangert av William Heinemann i London, og hun utgav flere romaner på hans forlag under pseudonymet C.E. Raimond. 1902 trakk Robins seg tilbake fra scenen. Hun ble en fremtredende stemmerettsforkjemper, bl.a. med sitt mest kjente scenestykke Votes for Women! (1907), romanen The Convert (1907), som president i Women Writer’s Suffrage League og som styremedlem i Women’s Social and Political Union 1907–12. 1899 anmeldte hun Georg Brandes’ Henrik Ibsen (Academy 22. juli); 27. oktober 1908 foreleste hun om «Some Aspects of Henrik Ibsen» ved det filosofiske institutt i Edinburgh (John 2007, 105–06, 344, 348); 1928 utgav hun Ibsen and the Actress på Virginia og Leonard Woolfs Hogarth Press (John 2007; ODNB).
 
Omtalt iKommentar
W. Archer 29/4 1891