Du er her:
  • Brev
    Registrant: WILLIAM ARCHER
    Leveår: 1856–1924
    Kort beskrivelse: britisk teaterkritiker og journalist.
Flyttet 1878 fra Skottland til London. Kvalifiserte seg 1883 som advokat, men praktiserte aldri. 1878–81 teaterkritiker i London Figaro, 1884–1906 i The World. Møtte 1883 George Bernard Shaw i British Museum; det innledet et varig, men til tider stormfullt vennskap. Archer var blitt oppmerksom på Ibsen under sommerbesøk hos sin onkel Colin Archer i Larvik 1873 og ble Ibsens viktigste forkjemper i Storbritannia. Han laget oversettelsen som lå til grunn for den mislykkede oppsetningen Quicksands (The Supports of Society) på Gaiety Theatre i London 15. desember 1880. Møtte Ibsen første gang i Roma vinteren 1881–82 og igjen i Sæby juli 1887. Gjennom flere bøker etablerte han seg som en ledende teaterkritiker: English Dramatists of Today (1882) og særlig About the Theatre (1886) og Masks or Faces? (1888). Utgav 1888 sine egne og Eleanor Marx’ oversettelser av Samfundets støtter, Gengangere og En folkefiende i The Pillars of Society, and Other Plays (Newcastle, Walter Scott) og 1889 sin egen oversettelse A Doll’s House. Var også sterkt delaktig ved oppsetningen av A Doll’s House på Novelty Theatre i London 7. juni 1889 og publiserte juli samme år «Ibsen and English Criticism» i The Fortnightly Review. Utgav 1890–91 Ibsen’s Prose Dramas (5 b.) hos Walter Scott. Archer stod for oversettelsene Hedda Gabler (Ibsen’s Prose Dramas, b. 5, 1891), Peer Gynt (med Charles Archer; W. Scott, 1892), The Master Builder (med Edmund Gosse; W. Heinemann, 1893), Little Eyolf (W. Heinemann, 1895), John Gabriel Borkman (W. Heinemann, 1897) og When We Dead Awaken (W. Heinemann, 1900). Utgav 1906–12 The Collected Works of Henrik Ibsen (12 b.). Skrev ellers om Ibsen i bl.a. «Ghosts and Gibberings» (Pall Mall Gazette 8. april 1891); «The Mausoleum of Ibsen» (Fortnightly Review juli 1893); «The Real Ibsen» (International Monthly februar 1901); «Ibsen as I knew him» (Monthly Review juni 1906) (Pettersen 1928; Rem 2006, 47, 55, 96–98, 325–30; Turner 1997). Startet sammen med Elizabeth Robins New Century Theatre, som åpnet 3. mai 1897 med John Gabriel Borkman på Royal Strand Theatre, men som snart opphørte. Utgav 1904 sammen med Harley Granville-Barker Scheme & Estimates for a National Theatre. Archer kritiserte 1892 teatersensuren, og reiste en ny kampanje 1907, begge ganger uten resultat. 1908 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Utgav 1912 Play-Making : a Manual of Craftmanship og ellers flere bøker med inntrykk fra USA og India. Archer var en meget innflytelsesrik teaterkritiker. Hans hovedinnsats var kampen for Ibsen i Storbritannia (ODNB).
 
Mottaker avKommentar
13/6 1889  
13/1 1890  
29/4 1891  
11/11 1891  
22/3 1893  
16/4 1894  
24/10 1894  
5/11 1894  
21/11 1894  
27/6 1895  
1/5 1896  
28/3 1898  
18/12 1898  
24/11 1899  
15/12 1899  
16/12 1899  
8/1 1900  
28/1 1900  
16/4 1900  
[udatert]  
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 18/10 1884  
A. Larsen 13/10 1889  
A. Larsen 4/1 1891  
E. Gosse 8/1 1891  
J.T. Grein 20/2 1891  
A. Larsen 25/6 1892  
A. Larsen 14/10 1894  
A. Larsen 27/10 1894  
A. Larsen 4/11 1894  
A. Larsen 26/11 1894  
A. Larsen 21/10 1896  
F. Gjertsen 26/7 1898  
A. Larsen 11/1 1900