Du er her:
  • Brev
    Registrant: ERNST [FREDERIK VILHELM] VON DER RECKE
    Leveår: 1848–1933
    Kort beskrivelse: dansk forfatter.
Hadde 1873 stor suksess med sitt første skuespill på Det kongelige Theater, det lyrisk-romantiske Bertrand de Born med musikk av P. Heise. Utgav senere flere skuespill og dramatiske dikt, men følte seg tilsidesatt av den nyere realistiske retning og gikk etter hvert over til lyrikken. Tok 1881 doktorgraden på Principerne for den danske Verskunst efter dens historiske og systematiske Udvikling og publiserte flere andre arbeider på dette feltet. 1881–82 i Tyskland og Italia. 1885–90 assistent ved Det Kongelige Bibliotek. Markerte et konservativt standpunkt i rettskrivningsdiskusjonen med Store og smaa Bogstaver (1888). Fra 1890-årene en betydelig folkeviseforsker, bl.a. med hovedverket Danmarks Fornviser (1927–29, 4 b.) (DBL; Salmonsen).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 3/5 1887