Du er her:
  • Brev
    Registrant: [HJALMAR] EILIF [EMANUEL] PETERSSEN
    Leveår: 1852–1928
    Kort beskrivelse: norsk maler.
1866–70 elev ved Den kgl. Tegneskole, 1869–70 ved Eckersbergs malerskole, deretter en tid elev av Knut Bergslien. 1871 i København. 1871–73 ved kunstskolen i Karlsruhe. 1873–75 ved kunstakademiet i München, der han raskt ble tatt opp i Wilhelm von Diez’ mesterklasse og ble utdannet først og fremst som historiemaler. Malte 1873–74 Corfitz Ulfeldts død og fikk 1876 sitt store gjennombrudd med Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe. Blant verkene fra denne tiden hører Under salmesangen (skisse 1875, deretter utført i to utgaver 1876 og 1880), Judas Iskariot (1878) og en rekke store portretter, bl.a. av Hans Heyerdahl (1875), Henrik Ibsen (1876; jf. HU 20, 211), Harriet Backer (1878), Andrea Gram (1878) og Christian Meyer Ross (1879). Forlot 1878 München og bodde 1879–83 i Italia. September 1879 gift med Nicoline Ravn, f. Gram (1850–82). Fra 1883 i Norge. Orienterte seg i 1880-årene mot naturalismen og fransk impresjonisme. Fortsatte samtidig å male stemningslandskaper (særlig kjent er Sommernatt, 1886), portretter (f.eks. Jonas Lies døtre, 1884, Alexander Kielland, 1887) og dessuten en rekke altertavler (Lange & Ljøgodt red. 2002, 195–23; NBL; NBL 2. utg.; NKL). Malte 1895 Ibsens portrett på oppdrag fra Jacob Hegel (HU 20, 249).
 
Mottaker avKommentar
29/12 1875  
[mars 1876]  
 
Omtalt iKommentar
A. Sinding-Larsen 26/1 1876  
C.M. Ross [17/4 1881]  
F. Hegel 25/2 1886  
Stortinget 13/6 1888  
Ukjent 5/2 1895  
Su. Ibsen 16/2 1895  
J. Hegel 4/3 1895  
Su. Ibsen 12/3 1895  
Su. Ibsen 23/3 1895  
J. Hegel 27/3 1895  
Su. Ibsen 3/4 1895  
Su. Ibsen [27/4 1895]  
Nikolai 2. [juni 1899]