• Brev
    Registrant: ERNST MOTZFELDT
    Leveår: 1842–1915
    Kort beskrivelse: norsk jurist og politiker.
1864 juridisk embetseksamen. 1866 advokatfullmektig, 1867 overrettssakfører, 1869 høyesterettsadvokat i Kristiania. 1868 gift med Else Gram (1844–81), 1882 med dennes søster Margrethe Gram. 1889 referent ved stiftsoverretten i Kristiania og 1888–90 statsrevisor. Fra 1890 assessor i Høyesterett. 1893–95 statsråd i Emil Stangs regjering (NBL). Publiserte 1911 «Af Samtaler med Henrik Ibsen» (Aftenposten nr. 266, 23. april).
 
Omtalt iKommentar
C. Holst 4/12 1875  
Stortinget 13/6 1888  
Ukjent [16/1 1893]