• Brev
    Registrant: EMILIE BARDACH
    Leveår: 1862–1955
    Kort beskrivelse: østerriksk kjøpmannsdatter.
Datter av handelsmann Sigmund og Minna Bardach i Wien (Anker 2, 107; Figueiredo 2007, 615). Møtte Ibsen i Gossensass 1889 på ferie sammen med sin mor. Ibsens brev til henne ble publisert av G. Brandes i 1906, umiddelbart etter Ibsen død, etter påtrykk fra Bardach (Politiken 28.–29. juni 1906). 1923 bidro Bardach til to artikler av Basil King om møtet med Ibsen, publisert i The Century Magazine oktober–november, med angivelige utdrag av hennes dagbok fra 1889. Juli 1928 gjengav André Rouveyre nyskrevne opptegnelser om hennes møte med Ibsen i «Le mémorial inédit d’une amie d’Ibsen» (Mercure de France 205, 257–70). Bardachs såkalte dagbok ble 1977 publisert av Hans Erich Lampl, men autentisiteten er omstridt (jf. Templeton 1997, 233–46). Bardach levde senere et omflakkende liv, med store økonomiske problemer etter den første verdenskrig. Hun døde ugift (L.P. Andersen 2006, 361–63).
 
Mottaker avKommentar
[29/9 1889]  
7/10 1889  
15/10 1889  
29/10 1889  
19/11 1889  
6/12 1889  
22/12 1889  
30/12 1889  
16/1 1890  
6/2 1890  
18/9 1890  
30/12 1890  
13/3 1898