Du er her:
  • Brev
    Registrant: SIGMUND BARDACH
    Leveår: d. 1890
    Kort beskrivelse: østerriksk kjøpmann, far til Emilie Bardach.
Døde i Wien 29. august 1890 (Figueiredo 2007, 615).
 
Omtalt iKommentar
E. Bardach 18/9 1890