• Brev
    Registrant: DITMAR MEIDELL
    Leveår: 1826–1900
    Kort beskrivelse: norsk redaktør.
Gav 1849–54 ut det Corsaren-inspirerte satiriske bladet Krydseren, som 1855 gikk over til dagsavisen Aftenbladet. Avisen forfektet stortingsopposisjonens saker, og her ble bl.a. «Ja, vi elsker» trykt første gang. 1859 overtok Bjørnson etter Ole Richter som medredaktør, men Bjørnson var etter Meidells syn for hard og pågående i sin skrivemåte, og Bjørnson trakk seg derfor 1860. Meidell var deretter eneredaktør til 1879. I Aftenbladet skrev han om Ibsen i «Literatur og literære Tilstande» (1863 nr. 38 og 39, bl.a. om Kærlighedens Komedie), om Brand (1866 nr. 82) og om Samfundets støtter (1877 nr. 257). 1884-85 gav han ut Norsk Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Politikk, regnet som et konservativt svar på Ernst Sars’ Nyt Tidsskrift, der han skrev om Vildanden (1884, 563-80). 1889 utgav han parodien «Per Gynts Ankomst til det tredje Rige : en verdenshistorisk Taagespøg» (Paa Kryds og Tværs, Anden Samling; utdrag trykt i Aftenposten 1887, nr. 536) (Ibsen-bibliografien). 1884-98 var Mejdell sjefsbibliotekar ved Deichmannske bibliotek i Kristiania (NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
B. Bjørnson 4/3 1866