Du er her:
  • Brev
    Registrant: CHRISTOPHER [ARNDT] BRUUN
    Leveår: 1839–1920
    Kort beskrivelse: norsk prest og folkehøyskolelærer.
1862 teologisk embetseksamen. Reiste 1863 til Roma med moren og søsknene Peter og Thea. Vendte 1864 tilbake til Norge på grunn av den dansk-tyske konflikt og appellerte til studentene om å slutte seg til de danske styrker. Deltok selv i kampene ved Dybbøl, og gikk august 1864 til fots tilbake til Roma. Ibsen ble kjent med familien i Roma, og Bruun er regnet som en av modellene for Brand. Bruun grunnla 1867 en folkehøyskole i Sel i Gudbrandsdalen, som 1871 ble flyttet til Gausdal. Publiserte 1878 Folkelige Grundtanker, basert på foredrag 1870 og 1877, som ble folkehøyskolens ideologiske kampskrift. Støttet Venstre i 1880-årene. Var 1885 blant motstanderne av diktergasje til A. Kielland, og var i slutten av tiåret en av lederskikkelsene i Moderate Venstre. Utgav 1884–89 fjortendagersskriftet For frisindet Christendom (NBL 2. utg). 1906 talte han ved Ibsens begravelse.
 
Omtalt iKommentar
Stortinget 13/6 1888