Du er her:
  • Brev
    Registrant: [NILS] CHRISTIAN TØNSBERG
    Leveår: 1813–97
    Kort beskrivelse: norsk bokhandler og forlegger.
Født i Bergen, der han på egen hånd skaffet seg utdannelse sammen med sin venn D.C. Danielssen. Flyttet 1839 til Kristiania og tok 1845 juridisk embetseksamen. Overtok 1844 et auksjonslokale, der han bl.a. solgte restlager fra forlag og med det overtok forlagsretten. Overtok 1844 en vesentlig del av forlaget Guldberg & Dzwonkowskis juridiske litteratur og startet sin forlagsvirksomhet med juridiske studiebøker skrevet av flere av landets ledende jurister. Ble Wergelands nærmeste venn i hans siste leveår, kjøpte restlagrene av hans skrifter og støttet ham økonomisk. Gav etter hans død 1845 ut Hasselnødder og 1852–57 Samlede Skrifter i ni bind, med stort tap. Hans største forlagsforetak var P.A. Munchs Det norske Folks Historie 1851–63 i seks bind, som påførte ham uoverkommelige økonomiske utlegg, bl.a. 7000 spesidaler i samlet forfatterhonorar. Gav i 1850-årene dessuten ut flere store billedverk i samarbeid med norske malere og forfattere, noen oversatt til flere europeiske språk. Gav også ut skjønnlitteratur, av Ibsen 1856 Gildet paa Solhoug, men takket 1857 nei til Fru Inger til Østeraad. 1851 medstifter av Den norske bokhandlerforening. Fikk 1857 innvilget et gunstig lån av Stortinget for sin nasjonale kulturinnsats. Tiltakende økonomiske vansker gjorde at han likevel 1862 måtte gå over i statstjeneste som tollkasserer i Tvedestrand. Etter forgjeves å ha avertert forlaget med det veldige boklageret til salgs, bad han uten hell våren 1862 Hegel finne en interessert dansk forlagsbokhandler. Heller ikke Bjørnsons initiativ til en aksjon for nasjonal aksjetegning samme år, med detaljene utredet av Hegel, førte frem, og 1864 ble beholdningen solgt billig på tvangsauksjon. Gjennom denne ble forlagsretten til flere norske verk overført til danske forlag. Tønsbergs svigersønn G.E.C. Gad og Forlagsbureauet overtok Wergelands Samlede Skrifter og Landstads Norske Folkeviser. P.F. Steensballe fikk retten til Munchs historieverk. Fikk 1874 innvilget avskjed med pensjon som tollkasserer og gjenopptok en begrenset forlagsvirksomhet (HFL; NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
11/2 1856  
14/3 1856  
12/8 1862  
11/11 1866  
15/12 1866  
30/9 1872  
25/4 1885  
3/4 1888  
 
Omtalt iKommentar
P. Botten-Hansen 17/4 1857  
P. Botten-Hansen 28/4 1857  
M. Thoresen 15/10 1867  
J.H. Thoresen 28/3 1875  
F. Hegel 25/4 1885