• Brev
    Registrant: [CHRISTOFFER RUTGER] LUDVIG MANDERSTRÖM
    Leveår: 1806–73
    Kort beskrivelse: svensk embetsmann, politiker og boksamler.
Onkel til dikteren Carl Snoilsky (K&E 1, 328). 1858–68 svensk-norsk utenriksminister, i en periode helt dominert av det slesvigske spørsmål. Avviste 1857 et dansk alliansetilbud og var negativ til den politiske skandinavismen, bl.a. fordi han mente den danske forfatning var for radikal. Samtidig overbevist om at det danske monarkiets integritet var viktig for Sverige. Rådet Danmark til å avstå Holsten og Lauenborg, mens han betraktet Slesvig som dansk. Dette brøt imidlertid med Danmarks forpliktelser gjennom London-avtalen 1851–52 om å respektere hertugdømmenes tradisjonelle status. I forsøket på å få stormaktene engasjert i en løsning til Danmarks fordel gav han inntrykk av at Sverige kunne komme til å alliere seg med Danmark i tilfelle av konflikt med det tyske forbundet. Samtidig søkte han å holde tilbake Karl 15., som etter 1857 fulgte en skandinavistisk linje. Da Danmark 1863 nærmet seg den delingspolitikken Manderström hadde anbefalt, ble han drevet nærmere kongens allianselinje. Stormaktenes avventende holdning, den norske regjeringens reservasjoner og Frederik 7.s død 15. november 1863 førte til at den svenske støtte til Danmark kjølnet, og Manderström endte i en motsetningsfylt og isolert posisjon. Det etter hvert spente forholdet til kongen gjorde at han 1868 gikk av (SBL). Hadde en stor boksamling som bl.a. omfattet en av Sveriges største privatsamlinger med dramatisk litteratur (NLB). Ibsen bebreidet Manderström for at Norge og Sverige ikke støttet Danmark 1864. 1871 ble Manderström meget begeistret for Ibsens «Ballonbrev» til Fredrika Limnell.
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 16/2 1871