• Brev
    Registrant: KRISTOFER [NAGEL] JANSON
    Leveår: 1841–1917
    Kort beskrivelse: norsk teolog og forfatter.
Kom fra en bergensk kjøpmannsfamilie. 1865 teologisk embetseksamen. Gav til jul 1865 ut Fraa Bygdom med to fortellinger i landsmål. 1866 reiste han til Italia, der han møtte Ibsen. Skrev 1867 om HuHu i Peer Gynt i Aftenbladet nr. 301 og 302. Deltok i det første organiserte landsmålsarbeidet og var 1869–78 lærer ved Christopher Bruuns grundtvigianske folkehøgskole i Gudbrandsdalen, der han måtte slutte etter å ha fjernet seg fra Bruun i teologiske spørsmål. Var samtidig aktiv som forfatter og publiserte bl.a. Fraa Dansketidi (1875). 1876 tildelt diktergasje. Publiserte 1879 Den Bergtekne, Smaastykke, operateksten Austanfyre Sol og vestanfyre Maane og skuespillet En Kvindeskjæbne. 1879–80 på foredragsreise i USA. 1880–81 i Roma, der han igjen møtte Ibsen. Publiserte 1881 Amerikanske Forholde og 1882 Vore Bedsteforældre. 1881–93 unitarprest i Minneapolis, der han en tid hadde Knut Hamsun som sekretær. Sa opp sin diktergasje da han reiste til USA, men fortsatte å publisere både religiøse skrifter og fortellinger. Kom 1893 tilbake fra USA og grunnla 1895 unitarkirken Broderskapets Kirke i Kristiania. Kirken møtte motstand, og 1898 sa Janson opp prestevervet. Han fortsatte sin forkynnelse i Arbeidersamfundet. Var også stadig virksom som forfatter i flere genre, og fikk 1900 tilbake sin diktergasje. Skrev om «Henr. Ibsen og den religiøse Frihed» (Saamanden 1898, 102–04) og om samvær med Ibsen under oppholdene i Roma i Hvad jeg har oplevet (1913) (HFL; NBL; NBL 2. utg.; Pettersen 1928).
 
Omtalt iKommentar
C. Tønsberg 11/11 1866  
C. Tønsberg 15/12 1866  
H. Schrøder 14/11 1884  
Su. Ibsen 13/4 1895  
Su. Ibsen [27/4 1895]