• Brev
    Registrant: CONRADINE [BIRGITTE] f. Hansteen DUNKER
    Leveår: 1780–1866
    Kort beskrivelse: norsk forfatterinne.
Mor til Bernhard Dunker. Sammen med sin første mann aktiv i Det dramatiske Selskab i Kristiania, senere i teatervirksomhet i Trondheim. Ble 1806 enke og 1807 gift på ny med den tyskfødte bergassessor Wilhelm Dunker (1775–1844). Bodde 1833–57 i Trondheim, der hun bl.a. underviste i fremmedspråk og morsmål i datteren Jacobines småpikeskole og språkskole for unge kvinner. Skrev i denne tiden en mengde brev som gikk i avskrift mellom familie og venner, og som bl.a. J.S. Welhaven satte høyt. Erindringsboken Gamle Dage ble skrevet 1852–55, men utgitt først 1871. Modell for oldemoren i Bjørnsons Leonarda (jf. kommentar til brev til F. Hegel 15. september 1879) (HFL; NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 27/12 1871