• Brev
    Registrant: BOYE ORDING
    Leveår: 1829–1906
    Kort beskrivelse: norsk prest.
Gikk i fødebyen Skien på skole med Ibsen og publiserte 1878 i det norske Fædrelandet nr. 40 og 45 en skildring som er en av få kilder til denne perioden i Ibsens liv (gjengitt i HFL 3, 3–5). 1860 gift med Karen Elise Blom Hansen, også fra Skien. 1857 teologisk embetseksamen. 1858–66 ved Kristiania fattigvesen. 1874–80 prest i Hjartdal, der han bodde samtidig med J.H. Thoresen. 1880 prest i Holt, fra 1885 samtidig prost i østre Nedenes prosti i Aust-Agder (HFL; Plesner 1917, 31).
 
Omtalt iKommentar
J.H. Thoresen 9/3 1881